ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်း

ဇရာစမ်းသပ်ခန်း
အပူချိန်စက်ဝိုင်းပုံး
ဖုန်စုပ်စက်
Spectrometer
တင်သွင်းထားသော ချစ်ပ်တပ်ဆင်ကိရိယာ
PIV စမ်းသပ်ကိရိယာ
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အပြိုင်ချုပ်ရိုးတံဆိပ်ခတ်စက်
လေဆာဂဟေသမား
လှိုင်းအလျားမီတာ